938 70 80 53 centrerecuperacio@crfvalles.com | Princesa, 26-30 - 08400 - Granollers

Medicina Pericial i Avaluadora

Us presentem un nou servei que tenim al centre i que en podeu disposar quan ho necessiteu. És la Medicina Pericial i Avaluadora

El Doctor Daniel Ortiz Borràs és METGE DE VALORACIÓ DE DANYS CORPORALS, i es dedica a fer valoracions físiques amb certificat. Amb més de 17 anys d’experiència en valoració de dany corporal, confecciona informes mèdics pericials i realitza la corresponen assistència a judici.

Elabora informes mèdics per a tràmits de lesions derivades d’accidents de trànsit, reclamacions civils per accidents a via pública, lesions derivades d’accident laboral que generin incapacitats laborals, lesions derivades de negligència mèdica,  reclamacions civils/patrimonials i graus de discapacitat.

Amb un tracte proper i professional el Doctor Ortiz ofereix a partir d’aquest setembre aquest nou servei al nostre centre.

 

medicina pericial