938 70 80 53 centrerecuperacio@crfvalles.com | Princesa, 26-30 - 08400 - Granollers

En motiu del Dia de la dona treballadora i dins del nostre àmbit que és la salut , volem posar el focus en una realitat poc coneguda que és: El Biaix de Gènere dins la salut.

Això significa les discriminacions i diferències de les que son objecte les dones , pel fet de ser dones.

Aquets dies ens farem ressò del treball periodístic del diari “Ara” i del “Sense Ficció “ de TV3

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/dona-voste-no-te-res/video/6146129/

https://www.ara.cat/societat/biaix-genere-medicina-hem-normalitzat_130_4072601.html

biax d egèner en salut

  1. La recerca mèdica ha investigat històricament només en homes i ha aplicat el resultats en homes i donesCanviant només el pes o la talla, sense tenir en compte que la biologia i el funcionament del cos femení és diferent.  Encara avui en dia els estudis es fan amb ratolins mascles perquè les hormones de les femelles poden alterar els resultats. Com si les dones que rebran els tractaments no tinguessin hormones
  1. En la COVID s’ha vist clarament que sexe i gènere importen , ja que el cos de dones i homes no ha reaccionat de la mateixa forma davant la infecció. Mentre els homes han tingut símptomes més severs i i més mortalitat, les dones han estat molt més exposades i pateixen més COVID persistent.

  • 3. L’infart és la primera causa de mort en dones a tot l’Estat ( per sobre del càncer de mama)

Això es deu per una part al desconeixement dels símptomes reals de l’infart en la dona que tot i que poden tenir dolor al pit, sobretot tenen altres símptomes com nàusees, vòmits,sensació de mareig i mal de cap. Això fa que les dones consultin al metge tard o no ho fàcin.

I per l’altre perquè masses vegades els mateixos metges ho diagnostiquen com a ansietat i les dones no reben l’atenció necessària fins que ja és massa tard

salut mental i malalties invisibilitzades

  • 4. NO ÉS DEPRESSIÓ, ÉS OPRESSIÓ.

Moltes vegades les pitjors condicions de vida i treball de les dones i la doble jornada laboral amb la cura dels infants i els grans, impacten directament sobre la salut de les dones.

Aquestes, sobrepassades per les exigències, arriben a les consultes mèdiques i son diagnosticades de problemes de salut mental , quan en realitat la causa és un problema SOCIAL

  • 5. Per primera vegada la societat Catalana de obstetrícia de Catalunya i els quatre col·legis mèdics han reconegut l’existència de la violència obstètrica , o sigui algunes pràctiques realitzades en moments de l’embaràs i del part que atempten contra la salut i els drets de la dona amb l’excusa de facilitar l’atenció mèdica del part.

Enllaç programa TV3 :

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/dona-voste-no-te-res/video/6146129/

  • 6.  Malalties femenines invisibilitzades

Els recursos dedicats a la recerca en malalties que afecten majoritàriament a les dones son molt inferiors que els dedicats als homes.

Algunes d’aquestes (malalties ginecològiques) com la endometriosis, estan poc estudiades i diagnosticades perquè s’ha acceptat el dolor en la menstruació de la dona com a quelcom normal.

La majoria de malalties que provoquen dolor crònic a nivell muscular i articular, també afecten majoritàriament a les dones (artrítis, fibromiàlgia,..).I tendeix a infravalorar-se la seva repercussió en la qualitat de vida de les dones que les pateixen.

la salut en fem,eni

  • 7.  La salut mental lligada la maternitat és una gran oblidada

Degut a canvis hormonals, personals i físics; una de cada 4 dones pateix algun problema de salut mental , més o menys greu, durant l’embaràs o el post-part i la majoria no rep ajuda o tractament.

  • 8. El 85% dels psicofàrmacs es recepten a dones.

El biaix de gènere també fa que quant una una dona presenta una simptomatologia, primer es pensi en causes d’ansietat o estrés abans que en causes orgàniques i això endarrereix la demanda de proves i el seu diagnòstic.

Així mateix , quan la simptomatologia de la dona no entra dins els cànons esperats d’una malaltia ( moltes vegades perquè els símptomes descrits son normalment en homes) es creu que és per problemes mentals i es diagnostiquen ansiolítics.

Cosa que allunya a les dones de la solució dels seus problemes de salut i les hipermedica per malalties que no te.

HEM DE FEMINITZAR LA NOSTRA MIRADA EN SALUT