938 70 80 53 centrerecuperacio@crfvalles.com | Princesa, 26-30 - 08400 - Granollers

Centre de Recuperació Funcional Vallès S.A

He llegit i accepto totes les condicions expressades amb anterioritat

5 + 6 =

CLÀUSULA INFORMACIÓ FORMULARI RECOLLIDA DADES

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.

Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: C/PRINCESA, NÚM.26-30 BAIXOS GRANOLLERS (08401) DE BARCELONA.

D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21 sol·licitem també el seu consentiment per realitzar comunicacions publicitàries sobre les diferents activitats que desenvolupem a l’empresa i que considerem puguin ser del seu interès, serveis, activitats, etc., per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides a través de la lectura de la present clàusula.

L’enviament d’aquest formulari implica l’acceptació de les clàusules exposades.

Tanmateix ens dóna el seu consentiment per enviar-li publicitat dels nostres productes per correu postal, correu electrònic o per qualsevol mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Telèfon

938 70 80 53

Direcció

Princesa, 26-30 ,
08400 – Granollers
Barcelona